Wij, Cambium (onderdeel van Biesterbos Groep), hebben als eigenaar van Kooiplein 2 in Castricum het initiatief genomen om een open dialoog te starten over de herinrichting van het plein. Hierin zetten wij niet onszelf maar de discussie centraal. 

 

Wij vinden dat het plein een levendige, sociale plek moet zijn en willen verdere leegloop en verloedering voorkomen. 

 

Maar deze discussie gaat niet om wat wij willen. Het gaat om het teweegbrengen van een open dialoog over wat er met het plein moet – en vooral kan – gebeuren. 

 

Normaliter start een dergelijk proces bij de gemeente waar een initiatief in behandeling wordt genomen en vervolgens later pas het debat met de omgeving wordt gevoerd. 

 

Wij menen dat het reguliere traject ook omgedraaid kan worden. Daarmee worden in een vroeg stadium de omgeving en de belanghebbenden aan het woord gelaten. Zo komen we tot goede ideeën en daarmee creëren we plannen met een zo breed mogelijk draagvlak.

 

Denk je mee?