Het was even stil op deze website maar achter de schermen zijn we in goed overleg met de Gemeente Castricum, er wordt niet stil gezeten! Zoals we communiceren op het platform KooipleinCastricum, vinden we het belangrijk verder te denken. We kijken naar duurzame mogelijkheden voor het verlevendigen van het totaal; het plein, de bestaande winkelstrook en de locatie van de voormalige autogarage.

We hebben nu gekeken naar het geheel, daar zijn de meeste verbeteringen tot stand te brengen. Zouden we de bestaande winkelstrook en de daarboven gelegen appartementen op een energie neutrale manier kunnen renoveren en vernieuwen? Het zou namelijk van toegevoegde waarde zijn als het milieu niet belast wordt en de energielasten verlaagd kunnen worden. Is bijvoorbeeld warmte-koude opslag van toegevoegde waarde?

Klik op de afbeeldingen om ze te vergroten

Tegelijkertijd moeten er weer voorzieningen komen die mensen aantrekken naar deze plek en het plein nieuw leven in blazen. Een supermarkt is een natuurlijke publiekstrekker, vandaar dat dit onderdeel is van ons idee. Los van welke supermarkt dat zou kunnen zijn, zijn vele van jullie dit met ons eens. De teleurstelling die ontstond toen de Deka supermarkt het Kooiplein verliet en daarmee de aanzienlijke terugloop van het aantal gebruikers van dit plein was voor ons de aanleiding dit platform te starten.
Ook woningen worden logischerwijs veel genoemd. Dit is voor velen wenselijk gezien het schrijnende woningtekort. We denken aan woningen voor starters, kleine huishoudens en ouderen. Dat zou haalbaar moeten zijn. En waar voorzieningen nodig zijn, moet je ook nadenken over hoe de openbare ruimte daarin moet meegaan. Hoe kan deze zo ingericht worden dat het groen, veilig en aantrekkelijk is en voldoende ruimte biedt?
Bijvoorbeeld ondergronds parkeren op deze plek is geen haalbare optie (te kostbaar). Daarom hebben we nagedacht over het verlevendigen van het plein, waarin parkeren op een goede manier geïntegreerd wordt. De beschikbare ruimte kan goed gedeeld worden en een prettig geheel vormen. Wij van KooipleinCastricum staan open voor alle haalbare ideeën. Die moeten uiteraard wel technisch en planologisch realiseerbaar zijn, kijkend naar de locatie en de behoeften van omwonenden en andere belanghebbenden.

Met een totaalconcept waarin de winkelstrook, het plein en de locatie waar nu het glazen pand nog staat, zijn opgenomen is er een mogelijkheid voor een fris en toegankelijk Kooiplein dat toekomstbestendig is. Wij denken dat dit de kans is om het Kooiplein nieuw leven in te blazen, wat van grote betekenis is voor de wijk en haar bewoners!

© Alle rechten voorbehouden.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *