Het is een tijdje stil geweest, maar we hebben zeker niet stil gezeten. Zoals je waarschijnlijk hebt gelezen op de website of de facebook pagina, hebben wij al langere tijd de intentie om het Kooiplein te verbeteren en betaalbare appartementen te ontwikkelen. In juni 2019 is hiervoor opnieuw een ‘principeverzoek’ ingediend bij de gemeente Castricum. Vervolgens is op de achtergrond hard gewerkt om met de gemeente tot overeenstemming te komen over de kaders waarbinnen dit plan kan plaatsvinden.

Het lijkt er nu op dat de gemeenteraad binnenkort een besluit zal gaan nemen wat bepalend zal zijn voor de haalbaarheid van ons plan.
We hebben eerder al meningen en ideeën getoetst door middel van dit platform. Met deze ideeën en suggesties hebben we het plan verder uitgewerkt. Wij hebben de direct omwonenden en belanghebbenden inmiddels verder geïnformeerd en opnieuw om input gevraagd. Dit nemen we mee in de verdere uitwerking.

Project Ontwikkeling Kooiplein?
Het is onze ambitie het Kooiplein nieuw leven in te blazen en betaalbare huurappartementen te maken. Dit doen we door weer levendigheid naar het plein en de winkels te trekken.
Ter plaatse van de voormalige autogarage willen we graag een volwaardige supermarkt realiseren op de begane grond van de geplande nieuwbouw. Hierdoor wordt het Kooiplein voor de ondernemers weer een aantrekkelijke vestigingslocatie. Het realiseren van een supermarkt zorgt ervoor dat de omwonenden hun buurtwinkelgebied weer terugkrijgen voor de dagelijkse boodschappen.Boven deze supermarkt worden 33 betaalbare huurwoningen gerealiseerd. In het midden van de bebouwing/appartementencomplex (op de eerste verdieping) is een binnentuin gedacht. De appartementen zullen alle worden voorzien van een balkon of krijgen toegang tot de centrale binnentuin.

De appartementen zullen verschillen van omvang, variërend van 50 m2  tot 70 m2 . Alle appartementen zullen bereikbaar zijn per lift en dus toegankelijk voor iedereen. De woningen zijn bedoeld voor starters, kleine huishoudens en ouderen. De huur zal maximaal € 950,- per maand bedragen.

Naast de herontwikkeling van Kooiplein 2-6 zien wij ook graag dat het hele plein weer aantrekkelijk en levendig wordt. Wij willen dan ook in samenwerking met de gemeente het gehele plein aanpassen en opknappen, zodat het straks een frisse en nieuwe uitstraling krijgt. De bestaande parkeercapaciteit zal worden uitgebreid zodat ook in de nieuwe situatie wordt voldaan aan de parkeerbehoefte en -normen. De verkeersveiligheid wordt daarbij niet vergeten en zal voldoen aan alle regels.

Tot slot gaan wij graag in overleg met de huurders en eigenaren van de bestaande bebouwing aan het Kooiplein (huisnummers 8 tot en met 26). Onze intentie is om dit deel van het plein, in samenwerking met hen, ook te upgraden en te verduurzamen zodat de kwaliteit van deze bebouwing verhoogd wordt en dit beter past bij de nieuwe bebouwing en het nieuwe plein.

Waarom een supermarkt?
Door het vertrek van de kleine supermarkt is het winkelend publiek op het Kooiplein de afgelopen jaren sterk afgenomen. Daarmee is ook het dagelijkse ontmoetingspunt voor veel omwonenden verdwenen. Uiteindelijk heeft dit ervoor gezorgd dat ondernemers zijn vertrokken en langdurige leegstand is ontstaan met verder verval tot gevolg. In het plan willen we een nieuwe supermarkt realiseren en het plein herinrichten om zo het Kooiplein weer aantrekkelijk en levendig te maken. Ook brengt een supermarkt winkelend publiek waardoor het ook voor ondernemers weer aantrekkelijk wordt om te zich te vestigen op het Kooiplein.

Daarnaast kan door het vestigen van een supermarkt, een belangrijke kostendrager gerealiseerd worden zodat huurwoningen in het middensegment ontwikkeld kunnen worden en betaalbaar kunnen blijven. Zonder een supermarkt kan de financiële grondcomponent en de bijdrage aan bovenliggende huurwoningen niet tot stand komen! Dit is het enige project in Castricum waar dit gerealiseerd kan worden. Mede omdat wij als ontwikkelaar bereid zijn om deze woningen niet voor de verkoop te bestemmen.

Waarom huurwoningen middensegment?
Het is algemeen bekend dat er woningnood is in Nederland. Betrokken partners zullen in deze opgave intensief moeten samenwerken om dit woonprobleem het hoofd te kunnen bieden. Het is onze absolute ambitie om 33 huurwoningen in het middensegment te realiseren. Het realiseren van betaalbare huurwoningen in het middensegment sluit aan bij de hoge woningnood en het tekort van dit type woningen in de gemeente Castricum. Zoals gezegd, er is geen enkel project in Castricum waar dit gedaan wordt, terwijl de vraag naar betaalbare huurwoningen nog nooit zo hoog was.

Deze sector wordt niet bediend in Castricum. Het is voor jonge volwassenen maar ook minder draagkrachtigen die net boven de huursubsidiegrens vallen de enige mogelijkheid om zich binnen de gemeente te vestigen. Een zeer belangrijke eigen doelgroep voor Castricum!

Voortgang en haalbaarheid
Om de komst van een nieuwe supermarkt mogelijk te maken moet worden afgeweken van het bestaande bestemmingsplan. Deze beslissing moet worden genomen door de gemeenteraad. Wij hebben laten onderzoeken of in de markt ruimte is voor een supermarkt op het Kooiplein. Dit is het geval. Ook is gebleken dat een supermarkt op het Kooiplein past binnen de beleidskaders van de gemeente Castricum, waarbij aansluiting op bestaande winkelvoorzieningen een voorwaarde is. Verder is onderzocht of het voorgenomen plan past binnen de voorwaarden voor zaken zoals geluid, verkeer, ecologie, milieuzonering, enz. Hieruit blijkt dat er op deze vlakken geen belemmeringen zijn voor de realisatie van het plan.

Het is nu dus aan de gemeenteraad om te besluiten om een afwijking op het bestaande bestemmingplan toe te staan en zo de komst van een supermarkt mogelijk te maken. Hiermee wordt dan ook de weg vrij gemaakt voor de realisatie van 33 betaalbare huurwoningen, waaraan zo veel behoefte is, en voor het revitaliseren van het Kooiplein als geheel.

Impressie Kooiplein

Impressie Kooiplein Castricum

Categorieën: algemeen

1 reactie

inez · 11 april 2021 op 12:23

waarom zoveel parkeerplaatsen? toen de Deka nog op het Kooiplein was, kwamen de klanten te voet met een boodschappenkar of met de fiets. en voor die nieuw te bouwen flat (waarom niet 2 hoog, zou veel beter passen natuurlijk) moeten 35 P- plaatsen toch genoeg zijn. 2de auto dan maar ergens anders! het plein kan dan inderdaad gebruikt worden voor terras, misschien zelfs een jeu de boule baan, veel hoog en laag groen. een genot lijkt ons dat, maar GEEN ENORME PARKEERPLAATS!!!!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *