We zijn al geruime tijd bezig met de planvorming voor herontwikkeling van het Kooiplein. Onze ambitie is om 33 betaalbare huurwoningen te realiseren met als financiële en aanjagende drager een moderne supermarkt. Dit is al eerder toegelicht in vorige berichten. Nu is er eindelijk nieuws over de geplande ontwikkeling van het Kooiplein, maar helaas niet het nieuws dat we gehoopt hadden te kunnen melden.

Naar aanleiding van het Principeverzoek voor het Kooiplein, dat we begin 2018 al hebben ingediend, heeft het college de raad om besluitvorming gevraagd over het toevoegen van een supermarkt in Castricum en/of Bakkum. De supermarkt is essentieel in ons plan voor de revitalisering van het Kooiplein en de realisatie van betaalbare woningen.

Op donderdag 20 mei jl. heeft de raad besloten niet te stemmen met dit verzoek vanwege onduidelijkheden in het voorgelegde raadsbesluit. Echter, uit de eerdere raadsinformatieavond en uit de stemverklaringen blijkt duidelijk dat er geen draagvlak is voor een extra supermarkt in Castricum en dus ook niet op het Kooiplein. Hierdoor is ons plan helaas niet haalbaar.

Het is simpelweg niet mogelijk om zonder een supermarkt voldoende opbrengsten te genereren om daarmee de betaalbare middensegment huurwoningen te realiseren.

Onderdeel van het plan was ook het opknappen van het plein. Dit kan nu eveneens niet worden uitgevoerd. Voor de winkeliers is dit zuur, de boost die we door deze ontwikkeling aan het plein hadden willen geven, valt weg.

We hebben de gemeente inmiddels gevraagd wat ze dan wel willen en wat wel zou mogen op het Kooiplein. Hier hebben we tot op heden geen duidelijk antwoord op gehad. We vinden het in ieder geval heel spijtig dat de gemeente overduidelijk geen prioriteit geeft aan het realiseren van betaalbare (sociaal-/middenhuur) woningen. Juist de categorie waar zo veel behoefte aan is!

De verpaupering van het plein zal zich verder doorzetten en hoe graag we dat ook zouden willen, hier kunnen we nu niets aan veranderen.

We hopen uiteraard dat de gemeente een helder toekomstplan voor het Kooiplein heeft, zodat er gekeken kan worden naar ontwikkelingen die binnen het besluitvormingskader van de gemeente wenselijk en haalbaar zijn voor deze locatie.

Vooralsnog staken wij onze plannen en wachten we de input van de gemeente af.

Mocht je je afvragen over welke plannen we het hebben? Lees hier meer.

Categorieën: Geen categorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *